Laila Pullinen veistospuisto & kotimuseo osallistuu Avoimet puutarhat -teemapäivään.

Laila Pullinen veistospuisto & kotimuseo osallistuu Avoimet puutarhat -teemapäivään.

Veistospuiston puutarhassa vietetään Avoimet puutarhat -tapahtumaa 9.7.2023. Avoimet puutarhat on Puutarhaliitto ry:n ja Svenska Trädgårdsförbundet rf:n järjestämä valtakunnallinen tapahtuma, johon osallistuvat yksityiset puutarhat ja siirtolapuutarhat ovat avoimesti vierailtavissa. Vuoden 2023 tapahtuman teemana on “puutarhan sävelet”, johon veistospuistossa toteuttamamme kasviääniprojekti istuukin mainiosti. Ainutlaatuinen projekti on toteutettu kevään ja kesän aikana ja se viimein konkretisoituu yleisölle tapahtumapäivänä. Projektin ansiosta puutarhassa pääsee nyt kuulemaan totutun hiljaisuuden yli kasvien sisäistä maailmaa. Puutarhassamme vietettävä tapahtuma saikin nimekseen Sound of Silence – koe kasvien äänimaailma.

Monisataavuotisten tammien alle levittäytyvää Laila Pullinen – veistospuisto & kotimuseon puutarhaa on kunnostettu vuosien ajan vähän kerrallaan puutarhan henkeä kunnioittaen. Kartanoperinne ja 80-luvulla perustettu veistospuisto ovat antaneet puutarhalle oman leimansa, johon yhdistyy uuden kokeilu sekä hyötypuutarhan vähittäinen laajentaminen. Laila Pullisen veistospuisto on kasvilajistoltaan monipuolinen kokonaisuus, josta löytyy sekä luonnonkasveja että eri aikoina istutettuja puutarhakasveja. Museopuutarhan voi kiteyttää kolmeen sanaan: salli ajan seisahtaa.

Puutarhan kasvien elämää on käynyt äänittämässä Kalle Hamm, taiteilija, joka kuuluu kasvien ääniä esittelevään äänikollektiiviin Band of Weed:iin. Kymmentä puutarhan kasvia on äänitetty mikrovolttisensoreilla, jotka mittaavat kasvin sähkönjohtavuuden muutoksia. Nämä on muutettu ihmiskorvan kuultaviksi, ja niille on annettu jonkin soittimen ääni. Kalle Hamm myös soittaa päivän aikan DJ-keikallaan Band of Weedsin tuotantoa, joka perustuu eri kasvien sähkönjohtavuuden vaihteluihin. Keikalla kuullaan ääniteoksia Band of Weedsin_ Other-Than-Human-LP:ltä, _Waiting for the Extinction -EP:ltä sekä vielä julkaisemattomattomalta New Panagea-LP:ltä. 

Kasvien äänet ovat kuunneltavissa QR-koodien avulla ympäri puutarhaa. Kuultavien kasvien joukossa ovat muun muassa yli 200-vuotias tammi sekä Laila Pulliselle rakkaita ruusuja. Myös yleisten tuttavien, kuten vuohenputkea ja syreeniä on äänitetty, mikä avaa uusia näkymiä luonnossa ja omassakin puutarhassa kasvaviin kasveihin. QR-koodit, joiden avulla äänitiedostoja pääsee kuuntelemaan ja kasveista kertovia infotekstejä lukemaan, jäävät veistospuistoon, joten puutarhan lajeihin voi tutustua rauhassa myös tapahtumapäivän jälkeen.


Avoimet puutarhat- tapahtuman aikana järjestetään kävelykierroksia puutarhaan, joissa tutustutaan puutarhan lajistoon ja historiaan. Kierroksia vetää Petra Piitulainen-Ramsay, joka vastaa veistospuiston puutarhasta.   

Avoimet-puutarhat päivää vietetään Laila Pullinen veistospuisto & kotimuseolla 9.7.2023 klo 12.17. Kalle Hammin dj-keikat klo 13 ja 15. Opastuskierrokset ovat klo 12.00 ja 15.30. 

Museon näyttely on maksullinen (12/15/Museokortti), mutta puutarhaan on tapahtuma-aikana vapaa pääsy. Kävijöitä palvelee myös kesäkahvilamme Anja & Annikki.

Laskimme hiilijalanjäljen – mitä se meille kertoo?

Laskimme hiilijalanjäljen – mitä se meille kertoo?

LPVK:n talous- ja hallintopäällikkö Petra Piitulainen-Ramsay osallistui syksyllä 2022 Novago Oy:n järjestämään hiilijalanjälkikoulutukseen, joka liittyi pilottivaiheessa olevaan Visit Finlandin matkailualan toimijoille suunnattuun hiilijalanjälkilaskuriin. Koulutus sisälsi aloitusluennon lisäksi kaksi laskentaklinikkaa sekä päätöstilaisuuden. Ohjatussa laskentaklinikassa laskuriin syötettiin museon keräämiä tietoja omista päästölähteistä.

Laskenta haluttiin tehdä, koska museo on arvoissaan ja toiminnassaan sitoutunut kestävän kehityksen periaatteisiin. Siksi haluttiin tehdä jotain konkreettista, jotta strategisilla linjauksilla olisi myös katetta. Haluamme tehdä osamme ilmaston hyväksi, joten luonteva tapa aloittaa on kartoittaa, millä tasolla hiilijalanjälkemme on nyt. Tuloksen toivottiin auttavan ohjaamaan toimintaamme ja valintojamme tulevaisuudessa.

Laskenta rajattiin puhtaasti museotoimintaan, mikä tarkoittaa, että yksi ulos vuokrattu talo on jätetty laskennan ulkopuolelle. Kotimuseorakennuksessa myös asutaan, eli päästöt ovat jaettu asukkaiden ja museon kesken.

Hanna Pielikko

Laila Pullinen – veistospuisto & kotimuseon kokonaispäästöt vuonna 2021 olivat t24,2 CO2e. Suurin osa päästöistä aiheutuu hankinnoista (t12,4 CO2e), toiseksi eniten toimitiloista ja kiinteistöstä (t10,6 CO2e) ja kolmanneksi logistiikasta (t1,2 CO2e). Muita päästökategorioita ei LPVK:n vuoden 2021 osalta ole.

Greenhouse Gas -protokollan mukaan suurin yksittäinen päästölähde LPVK:n osalta ovat muut epäsuorat päästöt arvoketjusta (t17,1 CO2e, SCOPE 3). Epäsuorista energiankulutuksen päästöistä tulee t4,3 CO2e (SCOPE 2) ja suorista energiankulutuksen päästöistä t2,8 CO2e (SCOPE 1).

Hiilijalanjäljen muita tunnuslukuja:

Mitä nämä tulokset sitten kertovat? Ovatko ne hyviä vai huonoja?

Tulos kertoo oman toimintamme päästöistä, eli tuloksia täytyy jokaisen organisaation miettiä ensisijaisesti itsensä kannalta. Vertailua muihin ei pysty tekemään, koska organisaatiot ovat keskenään hyvin erilaisia. Jos museon tavoitteena on nollapäästöt, tuloksessa on parantamisen varaa. Keskivertosuomalaisen hiilijalanjälki on noin t10 CO2e vuodessa, joten toisaalta tulos ei ole täysin huonokaan. Lähinnä se kuitenkin kertoo mitä omassa toiminnassa voi muuttaa ja mihin on hyvä keskittyä.

Hanna Pielikko

Laskenta olisi ollut miltei mahdoton tehdä ensimmäistä kertaa ilman ohjausta. Tietyt yleiset periaatteet ja käsitteet, kuten esimerkiksi päästökategoriat, on välttämätöntä ymmärtää ennen laskennan aloittamista. Pilottivaiheessa olevasta laskurista ei aina löytynyt kaikkia tarvittavia ominaisuuksia eikä ratkaisuja olisi omin päin löytänyt. Laskuria kuitenkin hiotaan koko ajan, ja on hienoa, että tällainen mahdollisuus on olemassa. Museomme on helpompi jatkossa viestiä myös näyttelyvieraillemme, mitä kaikkea konkreettista teemme ilmastokestävyyden hyväksi.

Laskenta on tehty melko yleisellä tasolla, joten tuloksia ei voi tulkita kirjaimellisesti. Oli kuitenkin hyödyllistä saada tietää, millä tasolla museon hiilijalanjälki on ja mistä päästöt koostuvat. Etukäteen aavisteltiin, että tavaroiden ja palveluiden hankinnoista, mutta laskennan kautta siihen sai vahvistuksen. Se oli samalla hieman huono uutinen, sillä se on kategoriana kaikkein vaikein seurattava. Hankinnat pitäisi eritellä tarkemmin kirjanpitoon ja kirjata päästötiedot laskuista. Myyjät eivät kuitenkaan päästötietoja juurikaan vielä tarjoa ja kirjaaminen voi muutenkin olla resurssien kannalta liian työlästä. Edes HSY ei ilmoita sekajätteen päästökertoimia (eikä edes vastaa tiedusteluun) puhumattakaan että laskuissa olisi hiilijalanjälki eriteltynä.

Laskennan aikana huomattiin, että museolla on myös muita kompensoivia tekijöitä, jotka eivät näy laskennassa kuten esimerkiksi puiden istuttaminen ja viljelytoiminta. Ekologisten tuotteiden suosiminen ei näy myöskään laskennassa, joka perustuu pelkästään käytettyyn rahasummaan.

Digitaalisesta jalanjäljestä puhutaan vieläkin melko vähän, eikä se sisältynyt laskuriinkaan. Hiilijalanjäljen laskennan kannalta digitaalisten palveluiden tuottamaa energiankulutusta ei tulevaisuudessa voi kuitenkaan sivuuttaa.

Hanna Pielikko

Toimenpiteet

Kaikista kompensoivista tekijöistä huolimatta museon sähkönkulutus on melko korkealla tasolla, joten sitä tullaan jatkossa seuraamaan tarkemmin ja yritetään tunnistaa suurimmat sähkösyöpöt. Yksittäisenä toimena sähkösopimuksen vaihtaminen uusiutuvaan laskee päästöjä huomattavasti. Seuraavan kerran kun sähkösopimus on katkolla, tämä otetaan huomioon.

Hankintoja yritetään myös jatkossa seurata tarkemmalla tasolla, jotta tulevien vuosien laskentaa saadaan tarkennettua. Toimien kohdentaminen on vaikeaa, jos tiedot ovat liian yleisellä tasolla.

Viestinnässä otetaan ilmastokestävyys enemmän huomioon. Ensitoimena verkkosivuille kehitetään jonkinlainen pysyvä osio, jossa esimerkiksi hiilijalanjäljestä kerrotaan yleisölle.

Tapahtumat ovat olleet niin pienimuotoisia, että oman laskennan tekeminen niistä ei ole järkevää, mutta kesäkahvilasta voisi olla hyvä tehdä oma laskenta, mikä auttaisi myös saamaan hankintakuluja tarkemmalle tasolle.

Koulutuksessa nostettiin myös esiin, että 1 & 2 SCOPE pitäisi kompensoida, jos niitä ei ole mahdollista nollaksi saada. Mutta miten? Päästöjen kompensointi ei ole mitenkään yksinkertaista, jos haluaa varmistua, että hankkeet ja toimenpiteet ovat oikeasti järkeviä ja vaikuttavia. Kompensoinnista tarvittaisiin melkein oma koulutuksensa. Päädyimme lopulta lahjoittamaan 250 euroa Luonnonperintösäätiölle ikimetsän suojeluun. Summa vastaa erään laskurin mukaan suurin piirtein sitä summaa, joka t7,1 CO2e:n kompensoinnista syntyy.

Vaikka ilmastokestävyyden tavoittelussa nollapäästöt ovat ihanne, ei ole varmaa, onko niihin koskaan mahdollista täysin päästä ja siksi tuntuu arveluttavalta asettaa sitä päätavoitteeksi. Emme kuitenkaan yritä laistaa päästöjen vähennystavoitteista kompensoinnin kautta. Päästöjen kompensointi on kuitenkin myös ilmasteko ja suositeltavaa, jos kaikkia päästöjä ei vain pysty täysin nollaamaan.

LPVK:lla hiilijalanjäljen laskenta on otettu työkalupakkiin pysyvästi ja vuoden 2022 laskenta pyritään tekemään alkuvuoden aikana.

Lailan kuolemasta kuusi vuotta

Lailan kuolemasta kuusi vuotta

Keittiössä kuiva kukka, stilleben, nature morte. Kuollut luonto, seisahtunut aika. Elämä hetkessä, pysäytetty hetki.

Lailan lempikukkia olivat valkoiset liljat. Niitä tuli aina avajaisissa ja merkkipäivinä, ja niiden makean mätänevä haju roikkui huoneissa kuin hautajaisissa. Yliherkistyin kukalle, aloin aina aivastella, ja loppuvuosina kun vielä asuin Nissbackassa laukaisivat ne aina tulehduksen ja nuhan, niin että heteet piti leikata pois ennen kuin kukat toi sisään.

Ongelmallinen kukka, siis.

Kun teimme Lailan 80-vuotisjuhlakiertueen kirjaa “Arcus Lucis – Valon kaari”, oli hänen tuotannossaan keskeisenä ilmenevä kaarimainen muoto yksi keskeisistä huomion kohteista. Sitä yritettiin ymmärtää haastattelujen kautta, sitä yritettiin vangita valokuvin.

Valokuvaaja Vesa Aaltonen oli kuvaamassa Nissbackassa viideltä aamulla, saadakseen talteen nousevan auringon mystisen valon yön jäljiltä kylmissä pronsseissa, ja valon kaari pakeni meitä silti.

Miksi muoto kaartuu? Mikä sen merkitys on? Seisoimme turhautuneena puutarhassa, kun yht’äkkiä Laila tuli keittiöstä sanomatta sanaakaan, ovela hymy kasvoillaan, ja ojensi kuivunutta liljankukkaa, jonka terälehti yllätykseksemme teki täsmälleen samanlaisia kaarimaisia muotoja kuin hänen pronsseissaan.

Täydellinen, informalistinen, barokkimainen kaari. Luonnon itsensä synnyttämä, omista sisäisistä lainalaisuuksistaan ja säännöistään ammentaen.

Siinä oli vastauksemme. Veistäjä puhuu muodoilla, ei sanoin.

Siitä asti olen aina liljoja saadessani (ja se olen minä joka niitä saa nyt, niin hyvin oppi on mennyt perille) kuivattanut pari kukkaa. Niiden kautta Laila tulee vierailulle aamiaispöytiin ja näihin isoihin huonesiin, jossa niin moni asia hänestä jatkaa eloaan.

Muistuttaa elämästä, kaiken tämän hetkellisyydstä, siitä miten kuolema tiivistää meissä sen, mikä meissä oli eloisinta. Kaaren alku ja loppu, arcus lucis.

FUGIT INREPARABILE TEMPUS

– Jean Ramsay 

 

Museon ensi vuoden teema on tanssi!

Museon ensi vuoden teema on tanssi!

Kesäkuun alussa 2022 avataan museon Ateljee-galleriassa näyttely, jossa esitellään piirustuksia ja veistoksia Laila Pullisen Helsinki International Ballet Competitioniin (HIBC) suunnittelemien palkintoveistosten kokonaisuuden ympäriltä.

Näyttely toteutetaan yhteistyössä Helsingin kansainvälisen balettikilpailun kanssa, ja palkinteosten ydin – 1., 2. ja 3. Palkinto illustraatioineen – ovat esillä kilpailujen ajan myös Oopperatalon lämpiössä. Tämän piti toteutua alunperin kesällä 2020, mutta koronapandemia siirsi kilpailun ja näin ollen myös näyttelyn ensi vuoteen.

Näyttelyn on kuratoinut LPVK:n talous- ja hallintopäälikkö Petra Piitulainen-Ramsay, joka on hyödyntänyt projektissa monikymmenvuotista kokemustaan balettitanssin parissa.

 

Näyttelynvalvojan harjoittelupäiväkirja kesältä 2021

Näyttelynvalvojan harjoittelupäiväkirja kesältä 2021

“Mitä olen oppinut museotyöstä harjoitteluni aikana Laila Pullisen veistospuisto ja kotimuseolla?

Tässä lyhyehkössä oppimispäiväkirjassa pohdin kesän aikana museolla oppimaani ja tarkastelen myös sitä, mikä tekee Laila Pullisen veistospuistosta ja kotimuseosta aivan erityisen paikan. Nämä seikat nivoutuvatkin vahvasti yhteen. Olen oppinut tarkastelemaan museon muotoutumista, ideaa sekä luonnetta instituutiona. Mielessäni on herännyt kysymys, miten museo muotoutuu palvelemaan kantamaansa tausta-ajatusta ja fyysistä esineistöä. Miten aineeton ja aineellinen kietoutuvat yhteen museossa, tehden jokaisesta museosta omanlaisensa kokonaisuuden.                         

Laila Pullisen veistospuisto ja kotimuseo ei ensimmäisenä tuo mieleen instituutiota, vakiintunutta järjestelmää ja organisaatiota. Päinvastoin kyseinen paikka luo mielikuvan yhä elävästä, edelleen muotoutuvasta ja hengittävästä ympäristöstä, jossa aineellinen ja aineeton, ovat jatkuvassa vuoropuhelussa keskenään. Oma työskentelynikään yhdessä muiden kanssa ei ole ollut omasta rajatusta tehtäväalueesta huolimatta vakiintunutta, vaan joka päivä museolla tulee vastaan jotakin uutta mihin tarttua. Sellainen on myös asiakaspalvelutyön luonne. Kävijöiden kysymykset, kommentit ja pyynnöt vievät joka päivä hieman uusille poluille, johdattelevat keskittymään hieman eri asioihin kuin eilen. Laila Pullisen veistospuisto ja kotimuseo tekeekin tilaa tällaiselle liikkeelle. Ympäristön moniulotteisuus avaa lukemattomia pieniä polkuja, jotka johdattelevat eri asioiden äärelle.

Keskeisimmiksi teemallisiksi vastinpareiksi, poluiksi, itselleni kesän aikana ovat muodostuneet jo mainittu aineellisen ja aineettoman yhteys, historia ja nykypäivä sekä pyhä ja profaani. Laila Pullisen omassa tuotannossa aine ja aineeton vaikuttavat hengen ja ruumiillisen muodoissa. Minulla on ollut upea ja erityislaatuinen mahdollisuus työskennellä Jean Ramsayn kanssa sekä ohjauksessa museolla. Kellään muulla ei veistospuistosta ja kotimuseosta ole tiiviimpää otetta. Jeanin kanssa käydyissä keskusteluissa Pullisen taiteesta, esiin nousevat useasti taiteilijan ajatukset ihmisen hengestä, sielusta sekä ruumiista. Niiden yhteyttä Pullinen on käsitellyt useissa teoksissaan, joissa raskaampi ja maahan tukeutuva kivi edustaa ihmisen ruumiillista puolta ja ympäröivään ilmaan kiertyvä ja taivaalle kipuava kevyempi pronssi puolestaan kuvaa hengen luontoa. Niinpä aineellisen ja aineettoman teema on jatkuvasti läsnä museolla, eikä teoksia nähdessään voi olla hetkeksi pysähtymättä ja ajattelematta yhteyttä omaan kehoon ja mieleen. Museon ympäristössä omassa kehossaan on helppo olla läsnä, onhan puisto jo paikkana niin kaunis, että hengittää on hieman helpompi lintujen laulaessa ja puiden humistessa. Toisin kuin kaupungin kiireessä ja melussa. Luonnon keskellä ja taiteen ohjaamana, myös mieli rauhoittuu ja hiljenee. Tauoilla työn lomassa huomaakin olevansa verraten levollinen ja läsnä, vaikka onkin töissä ja olisi kiire päivä. Ei siis lainkaan hullumpi paikka saada olla töissä!

Laila Pullisen veistospuistoon ja kotimuseoon liittyy paljon ja monenlaista historiaa. Pullinen itse piti suuressa arvossa kartanoalueen menneestä kertovia jälkiä. Näitä jälkiä, kuten vanhoja puita, rakennuksia ja kivijalkoja onkin Pullisen johdolla haluttu ehdottomasti säästää ja suojella. Paikan monisatavuotinen historia onkin läsnä myös tässä hetkessä. Menneen ja nykyisen välille ei ole veistospuistolla piirrettävissä rajaa. Historia ja nykyhetki ovat kietoutunut yhteen Pullisen eläessä Nissbackassa. Olihan paikka hänelle historian lisäksi suojelukohde, työskentely-ympäristö, inspiraation lähde sekä koti. On kiinnostavaa kiertää puistoa ja oppia siitä, miten Pullinen suojelun ja säilyttämisen lisäksi on halunnut jatkaa paikan elämää tuoden itsensä ja työnsä osaksi Nissbackaa ja Nissbackan osaksi elämäntyötään. Jean on monesti nostanut esiin paikasta puhuessaan kokonaistaideteoksen idean, jonka ympärille Pullinen on luonut veistospuiston. Ajatus kokonaisuudesta on läsnä kaikkialla Nissbackassa. On kiinnostavaa, miten Pullinen on päätynyt aikoinaan hyödyntämään alueen rakennuskantaa. Jäljellä olevaan navetan päätyyn hän on sijoittanut työskentelytilansa samalla säästäen ja samalla muuttaen tilaa. Nyt tänä päivänä tilassa käydessä tuntuu, kuin suuret ikkunat ja drapeeratut pylväät olisivat aina olleet osa navetan tarinaa. Ainakin ne tulevat aina olemaan. Samoin vanha viljamaksiini tuntuu kuin olevan tarkoitettu näyttelytilaksi. Lukuisista ikkunoista tulvivan valon heijastellessa Pullisen teosten pinnoilla ajatus kokonaisuudesta palautuu jälleen mieleen. Historia on monella tapaa osa Nissbackan nykyhetkeä.

Kesti jonkin aikaa, ennen kuin paikan historian oppi niin, että sen pystyy kuvailemaan kävijöille ymmärrettävästi. Paikkaan kun liittyy monen perheen historiaa, ei pelkästään Ramsayden ja Pullisen. Monenkirjavasta ja polveilevasta historiasta huolimatta Nissbackan tämänpäiväinen kokonaisuus tuntuu luonnollisesti rakentuneelta. Iso kiitos siitä kuuluu Pulliselle sekä hänen miehelleen, jotka aikanaan pelastivat ympäristön jäljellä olevine rakennuksineen purkutöiltä. Paikka sai jatkaa elämäänsä. Eläminen näkyy ja huokuu Nissbackassa omasta mielestäni positiivisella tavalla. Aina säilyttämisen ei tarvitse tarkoittaa eristämistä. Juuri tämä elämänmakuisuus häivyttääkin institutionalisoitumisen veistospuistosta ja kotimuseosta. Nissbackassa ei ole lainkaan museosoimisen tuntua, mikä tekeekin miljööstä aivan erityislaatuisen. Edes kotimuseon kohdalla ei ole tunnetta jostakin vitriinin taakse suojatusta kohteesta, vaikka tila onkin museoitu. Näin paikan taustalla vaikuttava Pullisen ajatusmaailma elävästä kokonaisuudesta tulee näkyväksi, eikä kätkeydy piiloon. Mikään Nissbackassa ei tunnu olevan piilotettua tai elämästä eristettyä, vaan kaikki on läsnä ja mutkattomasti koettavissa. Juuri tästä syystä Laila Pullisen veistospuisto ja kotimuseo on aivan uniikki kohde. Nissbackan oma henki tulee läsnäolevaksi ja käsinkosketeltavaksi paikan rakennuskannan ja esineistön välityksellä. Myös Laila Pullisen henki elää osana kokonaisuutta, joka yhdistää historiallisen suojelukohteen ja taidepuiston edelleen asutuksi kodiksi. Pullisen muotoilema ideologia kannattelee paikan olemusta ja rakentaa kokonaisuutta yhä jatkuen Jeanin ja Petran käsissä.

Laila Pullisen veistospuisto ja kotimuseo on moninaistanut käsitystäni museosta sekä museoimisesta. Museoimisen perusidea lähenee omassa mielessäni usein pyhittämisen kaavaa. Jotakin erityislaatuiseksi koettua määritetään yhteisön kannalta merkittäväksi ja siksi säilyttämisen arvoiseksi. Säilyttäminen tuo mukanaan aina ideaalin esineen tai paikan entisellään pitämisestä. Jos kohde muuttuu liikaa, onko se enää sama merkityksiä kantava kohde, joksi se alun perin määriteltiin. Museoitava kohde saa ikään kuin pyhän arvon, jota ylläpidetään ritualisoitunein tavoin. Perinteisen ja vakiintuneen mallin mukaan museoitu kohde tulee säilyttää tietyillä tavoin ja sitä koskevat tietyt toimintamallit. Kohteeseen ei saa koskea, sillä se saattaa vahingoittaa, kohdetta ei saa uudistaa, jottei se muuta ja kadota merkitystään sekä usein kohdetta tulee kunnioittaa katsojana ja kokijana hiljaisuudella ja etäisyydellä. Näin kohde tehdään pyhäksi ja erotetaan arjen piiristä. Nissbackassa työskentely on kuitenkin muokannut ja muuttanut tätä kaavamaiseksi hahmottamaani kuviota.

Ensi alkuun säikyin veistospuiston teoksiin koskemista. Koskeminen jollain tapaa rikkoo merkitykselliseksi, “pyhäksi” tehdyn rajan. Mutta kuten monet muutkin rajat, niin tämäkin häilyy Laila Pullisen veistospuisto ja kotimuseolla. Työtehtäviini kuuluva teosten puhdistaminen sekä sen seuraaminen, kuinka estottomasti Jean veistosten pintoja pitkin kuljettaa käsiään on tuonut väljyyttä aiemmin muuttumattomiksi kokemiini museon normeihin. Teoksiin koskeminen tai niiden säilyttäminen ympärivuotisesti ulkona myös sään ja eläinten kosketettavissa ei vähennäkään teosten arvoa. Se itse asiassa tuo mielestäni teosten viestin vahvemmin esiin, kun itse teoksen materia pääsee välillä väistymään. Se, mistä teokset kertovat ja mitä ne käsittelevät ovat arvokkaita ja merkityksellisiä teemoja, eikä niiden arvo vähene, vaikka teoksen läheisyydessä esimerkiksi nauraa tai niiden ohitse juoksee pysähtymättä. Toki kävijöitä koskevia sääntöjä museon suhteen on, syystäkin, mutta museon arvoa ja merkityksellisyyttä ei vähennä se, miten mutkattomasti Nissbackassa eletään ja ollaan. Kokemus on kävijällekin varmasti tavanomaisesta museosta poikkeava. Moni kävijä pysähtyykin keskustelemaan kanssani siitä, miten erilaiseksi hekin paikan kokevat. Nissbacka ei ole tasaisesti valaistu näyttelytila, jossa edetään tiettyyn kiertosuuntaan. Nissbackassa saa nauraa, jutella iloisesti ääneen, istua alas ja ihmetellä puistolla vierailevia eläimiä ja puiston lävitse ajavia pyöräilijöitä. Myös kotimuseo on herättänyt useissa alkuhämmästystä. “Eihän tämä olekaan mikään kolkko desing-halli!”, on aika yleisesti lausuttua. Saattaa alkuun hämmästyttää, että suurien asioiden äärellä sijaitseva koti, onkin niin tuttu ja arkisen oloinen.

Koskemattomuuden, ja hiljentymisen lisäksi muuttamattomuuden säännössä on Nissbackassa joustettu. Pullinen on aikoinaan muuttanut rakennusten alkuperäistä muotoa lisäämällä rakennuksiin tarvitsemiaan elementtejä. Valolla on tässä, kuten Pullisen teostenkin kohdalla suuri merkitys. Valoa tarvitaan, jotta teokset on voitu tehdä ja jotta ne voidaan nähdä ja kokea. Isoin osa muutoksista Nissbackan historiallisissa rakennuksissa onkin tullut ikkunoiden lisäämisenä vanhaan navettaan ja välikerrosten purkamisena makasiinissa. Navetan pylväiden käsittely on myös mielestäni upea lisä Nissbackan historiallisissa kerrostumissa. Pullinen on liittänyt oman jälkensä osaksi ajan jatkumoa rakennuskannassa. Nämä muutokset eivät ole muuttaneet sitä tosiseikkaa, missä tarkoituksessa tilat ovat alun perin olleet, vaan tuovat jälleen näkyväksi prosessin, missä kaikissa tarkoituksissa tilat olivat ja edelleen ovat. Muutosta ei ole Nissbackassa pelätty, vaan hyödynnetty.

Laila Pullisen veistospuisto ja kotimuseo häivyttää arkisen ja pyhän rajaa, mutta se ei kuitenkaan muuta sitä, että jotkin asiat säilyvät pyhän arvossaan. On yhtä merkityksellistä saada kokea luonto ja pysähtyä olemaan läsnä itselleen ja muille joka päivä. Tämä nousee esiin Nissbackan ja Pullisen hengessä tuntuvasti aina, kun paikassa vierailee. On ainutlaatuista, että museokohde voi pitää sisällään niin monialaisen ja samalla yksinkertaisen kokonaisuuden. Pyhästä tulee Nissbackassa jollakin tavalla jokapäiväistä, siispä arkista, mutta hyvällä ja elpyvällä tavalla. Tärkeimpien asioiden ei tarvitse eristäytyä arjesta pysyäkseen erityislaatuisina. Siten Pullisen kirjoittama miete “Anna ajan seisahtaa” kuvaakin Nissbackaa monella tavalla upeasti. Jokainen museo on omanlaisensa paikka, ja Laila Pullisen veistospuistosta ja kotimuseosta omanlaisensa tekee paikan yhteys kantamiensa ideoiden ja materian välillä. Molemmat heijastelevat toisiaan. Kuten Pullisen taiteessakin aallon lailla muotoa seuraava liike luo teoksen pinnan, luo Nissbackassa jokainen elementti toistaan seuraten kokonaisuuden. Historia heijastuu materiassa, materiassa idea ja ideassa arvo. Ajatus tulee näkyväksi. Kodista tulee museo. Yksityiskohdista muodostuu kokonaisuus.”

– Sanna Väreluoto, 2021

 

Kyseisen työpäiväkirjan kirjoitti osana velvoitteitaan yhteistyökumppanimme Vantaan taidemuseo Artsin suuntaan toinen kesän 2021 näyttelyvalvojistamme, Sanna Väreluoto. Tässä tekstissä hän pohtii ansiokkaasti kuoriutumisvaiheessa olevan museon haasteita ja saavutuksia. Teksti on kaunis ja näkemyksellinen, ja julkaisemme sen suurella kiitollisuudella kirjoittajan luvalla.

Jean Ramsay, museonjohtaja

Edessä veistos “Terra verde” (1996, pronssi, graniitti). Taustalla museon näyttelyvierailijoita yleisönopastuksessa makasiini-rakennuksen eteen kokoontuneena kesällä 2021.

 

Nissbackan Kartanon Elävän Kuvan Festivaalit

Nissbackan Kartanon Elävän Kuvan Festivaalit

Uudella nimellä varustettu Nissbackan Kartanon Elävän Kuvan Festivaali järjestetään toista kertaa 4.9.2021. Laila Pullisen veistospuistoon sijoittuva festivaali esittää neljä ulkoilmanäytöstä, jotka sisältävät videotaidetta ja elokuvia 40-, 50- ja 60-luvuilta.

Festivaali juhlistaa liikkuvan kuvan monipuolista historiaa. Ohjelmisto on valikoitu mukautumaan ajankohtaisiin aiheisiin – elokuvissa voi nähdä historian toistavan itseään. Yhteys menneeseen aikaan, yhteiseen ja henkilökohtaiseen, on festivaalin tämänvuotinen teema.

Tapahtumaan on vapaa pääsy. Rajoitusten vuoksi kuitenkin ennakkoilmoittautuminen. Sitovat varaukset: lpy@lailapullinen.fi

Noudatamme tapahtumassa alueellisia rajoituksia ja suosituksia. Festivaali on ulkoilmatapahtuma. Suosittelemme kasvomaskin käyttöä. Tulethan tapahtumaan vain terveenä.

Ohjelmisto

1. Rauniot: Nykytaiteilijat tulkitsevat mennyttä aikaa
– The Other Night, 2021, Joel Autio.
– After Life followed by Red Impasto Jar, 2021, Jonna Kina.

2. Historia toistaa itseään: Valistuksellisia dokumentteja 40- ja 50-luvuilta.
– Me kestämme yhteisvoimin, 1941, Suomi-Filmi Oy.
– Rokotus – terveyden suoja, 1955, Suomi-Filmi Oy.

3. Mainostauko: Mainoselokuvia 50- ja 60-luvuilta.
– Siesta, 1954, Felix-Filmi Oy.
– Vahingosta viisastuu, 1950, Fenno-Filmi Oy.
– Toiveista totta, 1953, Finlandia Kuva Oy.
– Hyvon pyramidi, 1965, Filmitalo Oy.
– Kauppaosasto, 1960, Suomi-Filmi Oy.
– Salvekvick, 1957, Suomi-Filmi Oy.

4. Ikuinen teema: Lyhytelokuva Kristiina
– Kristiina, 1965, Suomi-Filmi Oy.

Ohjelmiston on kuratoinut kuvataiteilija ja kuraattori Anna Björklund.